Zoznam dlžníkov - Zdravotná poisťovňa

Register dlžníkov

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Výpis z registra

Register dlžníkov - Registrácia

Registrácia - Osoba
Registrácia - Spoločnosť
Registrácia - Vládne organizácie

Informácie

Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejňuje podľa zákona č. 580/2004 každý mesiac zoznam svojich dlžníkov. K 20. dni mesiaca sú zverejnení dlžníci s dlžobou 10 EUR a vyššiou.

Priemerný počet dlžníkov v registri Všeobecnej zdravotnej poisťovne je približne 55 000 firiem a podnikateľov a 100 000 fyzických osôb.