Zoznam dlžníkov v bankách

Register dlžníkov

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Výpis z registra

Register dlžníkov - Registrácia

Registrácia - Osoba
Registrácia - Spoločnosť
Registrácia - Vládne organizácie

Informácie

Úverový register je v podstate zoznam všetkých ľudí, ktorí sú dlžníkmi voči bankám. Bankové a nebankové inštitúcie teda vstupujú do úverového registra za účelom zistiť a klientovi resp. budúcom klientovi čo najviac a informácie, ktoré tu nájdu sú často záväzné pri udelení pôžičky.