Zoznam dlžníkov union

Register dlžníkov

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Výpis z registra

Register dlžníkov - Registrácia

Registrácia - Osoba
Registrácia - Spoločnosť
Registrácia - Vládne organizácie

Informácie

pPoisťovne rozdeľujú klientov do 4 základných kategórií: 1. Zamestnanci Odvody do zdravotnej poisťovne za vás hradí zamestnávateľ. Preddavok na poistné sa vypočíta z vášho príjmu podľa platnej sadzby. 2. SZČO O 1. januára 2020 je minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, teda zo sumy 1 013 eur. Minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je v roku 2020 suma 506,50 eur. Minimálna výška preddavku je 70,91 eur. Upravené odvody majú SZČO so zdravotným postihnutím, príp. SZČO, ktoré sú zároveň zamestnancami alebo poistencami štátu. 3. Samoplatitelia O 1. januára 2020 je minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, teda zo sumy 1 013 eur. Minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je v roku 2020 suma 506,50 eur. Viete, aký je rozdiel medzi samoplatiteľom a samostatne zárobkovo činnou osobou? Samoplatiteľ je dobrovoľne nezamestnaná osoba, čo nie je to isté ako nezamestnaná osoba. 4. Poistenci štátu Špeciálnou kategóriou sú poistenci štátu. Patria sem deti do 18. rokov, denní študenti vysokých škôl, poberatelia dôchodkov, ale tiež: rodič chorého dieťaťa – počas OČR, osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa do 6 rokov, osoba, ktorá sa celodenne stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce, odsúdení alebo väzobne stíhaní, ďalšie osoby.