Zoznam dlžníkov - Poisťovňa

Register dlžníkov

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Výpis z registra

Register dlžníkov - Registrácia

Registrácia - Osoba
Registrácia - Spoločnosť
Registrácia - Vládne organizácie

Informácie

Poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov.

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť.