Zoznam dlžníkov - Dôvera

Register dlžníkov

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Výpis z registra

Register dlžníkov - Registrácia

Registrácia - Osoba
Registrácia - Spoločnosť
Registrácia - Vládne organizácie

Informácie

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa. Poskytuje verejné zdravotné poistenie a služby pre poistencov, platiteľov a zdravotníkov. Produkty - nadštandardné preventívne služby, elektronická pobočka

Počet dlžníkov k dátumu 27. august 2020 - 96 953

Výška ich dlhu k dátumu 27. august 2020 - 180 985 214 €

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s - Vznik subjektu: 1.9.2005